Archive for the 3. LYRICS Category

LYRICS

Posted in 3. LYRICS on January 11, 2011 by satanpunk

Lyrics from : THE NEVERENDING FUNERAL / one sided 12″-2014

Polish Version:

WORLD`S STARVATION STARTS INSIDE YOUR FRIDGE

Tony niechcianych resztek gniją

jak sumienie konsumpcyjnych społeczeństw.

Chora z przejedzenia cywilizacja gnije

z bezmyślnie wyrzucaną żywnością.

Smród próżności, niewiedzy i głupoty

unosi się nad śmietnikami.

Ziemia planetą dysharmonii.

Gdzie jedna trzecia ludności głoduje.

Gdzie trzeci świat to efekt uboczny jebanej białej cywilizacji.

GRINDING WALTZ.

Społeczna percepcja skłotingu –

wyjebać na zbity pysk włamywaczy,

Bo dzisiaj zajmują czyjeś, a jutro zajmą moje.

Oto esencja paranoicznego strachu przed nieznanym.

Oto przejaw szacunku dla własności prywatnej.

Gdy krytyka tego zjawiska nie wystarcza,

do pełni szczęścia potrzeba reakcji władzy.

Hanno walcz z bandą bezdomnych,

brudnych, alkoholików i ćpunów.

Wyślij swoje psy by pałą i gazem zaprowadziły porządek

w miejscach gdzie łamane jest prawo.

Trzeba pozwolić pustostanom zgnić od wewnątrz,

bo takie prawno właściciela.

Trzeba je zamknąć, sprzedać i zrównać z ziemią.

YOU WILL NOT SEE WHITE FLAG ON THE HORIZON

Uważaj na słowa, które wypowiadasz.

Uważaj na czyny, które wcielasz w życie.

Zamknij oczy, zamknij usta

i zabij swój indywidualizm.

Zacznij myśleć, zacznij działać

według ustalonych schematów.

Bądź jak katol, który pada na kolana,

bije się w pierś i przeprasza za grzechy.

Bądź jak frajer, który milczy i nigdy

nie odważy się nawet pomyśleć –

Egocentryczne pojeby – wypierdalać.

AT WAR WITH 21ST CENTURY CARNIVORE MAN 

Znajdujesz się na feście, gdzie obowiązuje

całkowity zakaz zjadania martwych zwierząt.

Zaakceptuj ten fakt, bo nie będzie litości.

Ekipa porządkowa VEGetariAN Commando

i tak wyczuje smród padliny z Twoich ust,

dlatego nie ukrywaj się, bo i tak Cię znajdą.

Czy ścierwo na talerzu nowo poznanej osoby

zdyskwalifikuje ją w Twoich oczach ?

Czy ścierwo na talerzu kolesia z ulubionej kapeli sprawi,

że stracisz szacunek do tego co robi ?

Czy nazwiesz go obojętnych chujem ?

Czy nazwiesz go cmentarzem bezbronnych istot ?

Czy przeklniesz nawet swoja matkę

tylko dlatego, że też żre mięcho ?

Czy Twoja miłość do zwierząt i Twój WEGetariANIZM

to rzeczywiście szczery i świadomy wybór

czy tez jebany konformizm i zwykłe przyzwyczajenie ?

THE NEVERENDING FUNERAL

Śniadanie. Obiad, Kolacja.

Ciepło. Zapach. Rozrywka. Luksus.

Prosto z rzeźni. Prosto z sideł.

 Prosto z laboratorium. Prosto z klatki.

Bez obowiązku urządzania polowań.

Bez konieczności przegryzania tętnicy.

Bez degustacji jeszcze ciepłej krwi ofiary.

Bez chwili refleksji.

Wyręczony szowinizm gatunkowy

jest jak niekończący się pogrzeb.

Bez obecności bólu i cierpienia.

Z uśmiechem na twarzy.

Jest jak kruk, którego wprawia w zachwyt woń padliny.

English Version: soon.

*****************************************************************

Lyrics from 5″ split EP with SUFFERING MIND

Lyrics translations by GREENHELL.

 

English version: 

SPECTACULAR CRAP ABOUT THE RIGHT

TO FREEDOM OF SPEECH AND VIEWS

AGAINST THE PAST AND PROOFS OF CRIME.

Swastika cut with a knife on a fucker’s forehead

won’t cure him from his chauvinism.

It won’t cure his approval of genocide and shoah denial

Law prohibiting spreading this plague is mockery

which makes that this shit

will never be wiped off the face of the earth

Punishment for the lack of respect for the history

and senseless death of millions must be

exceptional and symbolic …

 

JUST LIKE SIX DECADES AGO ?

Noose put round the neck.

Moving a leg to take away the stool

Open the trapdoor.

Criminal hanged on the gallows,

but even death by hanging for every chauvinist fucker

won’t solve the problem

 

Polish version:

SPECTACULAR CRAP ABOUT THE RIGHT

TO FREEDOM OF SPEECH AND VIEWS

AGAINST THE PAST AND PROOFS OF CRIME.

Swastyka wycięta nożem na czole skurwiela

nie wyleczy go z szowinizmu.

Nie wyleczy go z aprobaty dla ludobójstwa i negacjonizmu szoa.

Prawo, zakazujące szerzenia tej zarazy to kpina,

która sprawia, że to ścierwo nigdy nie zniknie z powierzchni ziemii.

Kara za brak szacunku dla historii

i bezsensownej śmierci milionów

musi być wyjątkowa i symboliczna…

JUST LIKE SIX DECADES AGO ?

Pętla na szyi. Ruch nogą by usunąć oparcie spod nóg.

Otwarta zapadnia.

Zbrodniarz zawisł na szubienicy,

ale nawet śmierć przez powieszenie

dla każdego szowinistycznego skurwysyna

nie rozwiąże problemu.

******************************************

Lyrics from L.I.F.E (Lies. Illusions. Failure. End) 7″ EP 2009

Lyrics translations by GREENHELL.

„ ONE THIRD”

 One third of life spent in places we don’t want to be.

One third of life spent among the people

we don’t want to have anything in common.

One third of life sacrificed to take part in this fucked up ritual –

Work, buy, eat, shit.

Exist on the strenght of others’ decisions,

Welcome with the smile on your face

 the days that won’t bring anything new

Comply with the words beyond which it is

hard to find the meaning of life or

’Live as if you were to live forever,

work as if you were to die tomorrow’

Evaluate the way of looking at the source of your critical observations

and face challenges given you by your life.

Or shut up for ever

and make your helplessness another misery of this world.

LACK OF SOLUTIONS

Fiction hidden inside of your TV screen

won’t bring you oblivion

Imagination which attacks your mind

won’t set you free from your worries.

Reconstruction of yesterday’s events

won’t set you free from truth.

Every look in the past won’t set you free from bitterness.

Lack of satisfaction of life won’t set you free from your frustration.

Inner discomfort won’t protect you from being pissed

Belief in trivial methods of escaping from reality

Won’t save you from disappointment.

SAY GOODBYE TO THIS FUCKED UP WORLD.

Within just a few seconds you

won’t manage to analyse your life.

Within just a few seconds you won’t understand

that you can lose everything

Within just a few seconds you won’t undersatand that it’s probably over.

Confusion and fear won’t let you even scream

To express your resistance for the last time.

Within just a few seconds you will close your eyes

And say goodbye to this fucked up world

 

MONOLOGUE OF DEATH.

Free your mind from everything that passed

Free your mind from evertything that is going to come

Becacuse there is no past and there is no future.

There’s only fucking right here right now.

IN EVERY LOST DAY.

Stare in the mirror and see how you fucked up your life

Wait for the happy ending which you lack in every lost day.

Polish version:

„ ONE THIRD”

1/3 życia spędzona w miejscach,

w których nie chcemy być.

1/3 życia spędzona w otoczeniu ludzi,

z  którymi nie chcemy mieć nic wspólnego.

1/3 życia poświęcona na uczestnictwo w pojebanym rytuale –

Pracuj, kupuj, żryj, sraj.

Egzystuj w oparciu o sugestie innych,

Witaj z uśmiechem na twarzy dni

które nie przyniosą nic nowego

Podporządkuj się słowom poza którymi

trudno odnaleźć sens życia albo

“Żyj tak, jakbyś miał żyć wiecznie,

pracuj tak, jakbyś miał umrzeć jutro”

Przewartościuj sposób patrzenia na

źródło swoich krytycznych spostrzeżeń

i staw czoła wyzwaniom które rzuca życie.

Albo zamilknij na wieki i uczyń ze swojej bezradności

kolejne nieszczęście tego świata.

LACK OF SOLUTIONS.

Fikcja skryta za granicą kineskopu nie przyniesie zapomnienia.

Wyobraźnia, która atakuje myśli nie uwolni od zmartwień.

Rekonstrukcja zdarzeń minionego dnia nie uwolni od prawdy.

Każde spojrzenie w przeszłość nie uwolni od goryczy.

Brak satysfakcji z życia nie uwolni od frustracji.

Wewnętrzny dyskomfort nie uchroni przed wkurwieniem

Wiara w banalne metody ucieczki przed rzeczywistością,

Nie uchroni przed rozczarowaniem.

 

SAY GOODBYE TO THIS FUCKED UP WORLD.

W ciągu kilku sekund nie zdążysz przeanalizować swojego życia.

W ciągu kilku sekund nie zrozumiesz, że wszystko możesz stracić.

W ciągu kilku sekund nie zrozumiesz, że prawdopodobnie to już koniec.

Dezorientacja i strach sprawią, że nawet nie krzykniesz

by po raz ostatni wyrazić swój sprzeciw.

W ciągu kilku sekund, zamkniesz oczy

i pożegnasz się z tym pojebanym światem.

„MONOLOGUE OF DEATH”

Uwolnij swoje myśli od wszystkiego co minęło.

Uwolnij swoje myśli od wszystkiego co ma nadejść,

Bo nie istnieje przeszłość, nie istnieje przyszłość.

Istnieje tylko pierdolone tu i teraz.

IN EVERY LOST DAY.

Gap się w lustro i zobacz jak spierdoliłeś swoje życie.

Czekaj na szczęśliwe zakończenie, którego brak w każdym straconym dniu.

*********************************************

Lyrics from “Six songs about the absence of life” LP 2008

Lyrics translations by GREENHELL.

English Version 

REMAINS

Every day repeats the same stories.

Sleep brings rest.

Awakening brings another

unconditional reflex of disgust.

Criticism of everyday life is

justified inability to reconcile to the fact

that only few live life to the full.

Criticism of everyday life is unforgivable inability to hold

remains of the day in clenched fists.

Remains which let to survive and not go mad.

Appreciate them or you won`t find reason to live.

Remains.

JESUS WAS A GOOD MAN.

Learn to live in world in which every lie

and every dirty deed will always be justified.

Learn to accept similarities which level the distance

between your life and shit which you hate so much.

You can dream about beautiful things but in everyday life

you need to be a s.o.b or you`ll be fucked.

This questions the point of being a good samaritian.

PROZAC.

No matter how you call this

what keeps control of your existence.

It doesn`t matter how much you hate this shit

because body tangled up

in invisible ropes will never free of them.

Instead of banging your head against the wall,

swallow your prozac.

Effect will be the same.

Prozac also works only for a short time.

SLEEPING REACTION.

Eliminate the need to react

in situations demanding reaction.

Eliminate the need to

criticize things demanding criticism.

Overwhelm your senses which make you hear,

see and feel.

And you will never feel anger.

You will never feel pain.

You will never feel fear.

Lock yourself up

in your little safe world and keep still.

Silence and loneliness will bring back

calmness and make you happy.

PERMANENT DISHARMONY.

Permanent disharmony between

what is and what is not, keep nagging.

Chaotic thoughts struggle in the web of desires,

on which the dust is setting.

Indestructible need to realize goals

attacks without pausing for breath,

but reality still pulls back to the ground.

As long as imagination perceives

imperceptible things we are alive.

As long as every act of spontaneous madness

free desires hidden in the margin of perception

We are not dead.

UNFINISHED LIFE.

The awareness of existence of things for which is it worth

to sacrifice oneself stimulates,

but fucking idée fixe in the form of unfulfilment

is incessantly eating up inside.

Too little to live and too much to die.

It is the only noticeable conclusion.

No matter the effect of the fight

between consequence and resignation

The absence of eudaimonia is probably the last

and inevitable stage of unfinished life.

Polish Version:

REMAINS

Każdy dzień powtarza te same historie.

Sen pozwala odpocząć.

Przebudzenie przynosi kolejny bezwarunkowy odruch obrzydzenia.

Krytyka codzienności to wytłumaczalna nieumiejętność

pogodzenia się z faktem, że tylko nielicznym dane jest żyć pełnią życia.

Krytyka codzienności to niewybaczalna nieumiejętność

trzymania w zacisniętych pięściach pozostałości dnia.

Resztek, które pozwalają przetrwać i nie zwariować.

Doceń je albo nie znajdziesz powodów by żyć.

Remains !

JESUS WAS A GOOD MAN.

Naucz się żyć w świecie, w którym każde kłamstwo i

każde skurwysyństwo zawsze znajdują usprawiedliwienie.

Naucz się akceptować podobieństwa, które niwelują

dystans pomiędzy twoim życiem, a gównem którego tak bardzo nienawidzisz.

W życiu można marzyc o pięknych rzeczach,

ale na co dzień trzeba być skurwysynem, bo inaczej Cię zajebią.

Oto stan rzeczy, który stawia pod murem,

sens bycia bezgranicznym samarytaninem.

 

RELANIUM.

Nie ważne jak nazwiesz to co trzyma kontrole nad twoją egzystencją.

Nieważne jak bardzo nienawidzisz tego gówna, bo ciało splątane w niewidzialne sznury i tak nigdy się z nich nie wyzwoli.

Zamiast walić głową w mur, lepiej połknij relanium.

Efekt i tak będzie ten sam.

Relanium tez działa tylko przez chwile.

 

SLEEPING REACTION.

Wyeliminuj potrzebę reagowania w sytuacjach, które wymagają reakcji.

Wyeliminuj potrzebę krytykowania rzeczy, które wymagają krytyki.

Obezwładnij zmysły, które sprawiają, że widzisz, słyszysz i czujesz,

a juz nigdy nie poczujesz złości.

Nigdy nie poczujesz bólu. Nigdy nie poczujesz strachu.

Zamknij się w swoim małym bezpiecznym świecie i tkwij w bezruchu.

Cisza i samotność przywrócą spokój i uczynią szczęśliwym.

 

PERMANENT DISHARMONY.

Permanentna dysharmonia pomiędzy tym co jest i tym czego nie ma, nie daje spokoju.

Chaotyczne myśli miotają się w pajęczynie dążeń na której

zaczyna osiadać kurz.

Niezniszczalna potrzeba samorealizacji atakuje bez chwili wytchnienia,

a rzeczywistość ciągle ściąga na ziemię.

Dopóki wyobraźnia dostrzega rzeczy niezauważalne dla oczu – jesteśmy żywi.

Dopóki każdy akt spontanicznego szaleństwa uwalnia pragnienia

zepchnięte na margines odczuwalności – nie jesteśmy martwi.

  

UNFINISHED LIFE. 

Świadomość istnienia rzeczy dla których

warto poświęcić całego siebie moblizuje,

ale pierdolone idee fixe pod postacią niespełnienia

bezustannie zżera od środka.

Za mało żeby żyć. Za dużo żeby umrzeć – to jedyna odczuwalna konkluzja.

Bez względu na efekt walki pomiędzy konsekwencją i rezygnacją,

 nieobecność eudajmonii to prawdopodobnie ostatni i nieunikniony etap niedokończonego życia.

 **********************************

Lyrics from “Unfinished Chapter of S.a.t.a.n`s Comment to Reality” CD 2007

Lyrics translations by RUDY.

English Version

INTRO.

Don`t take delight in s.a.t.a.n’s venom and anger

because it`s like saying ‘thanx’ to motherfuckers

who inspired our expression full of agression.

ONE MORE TIME

Anger shows itself one more time.

I would like to smash their right-wing heads up.

A trough under the fuckheads snouts outpouring with their greedness.

While looking at the shit rolling out of their mouths one more time

I press a button of being pissed off.

Bullets of s.a.t.a.n’s arguments

will not hit the morons dull greedy heads.

Crucifixes on faces, religious censorship.

Madness !!!

One more lyric about politics.

One more time insults and devastating powerlessness.

HEAD, YOU FUCKER.

Schools created only to mold according to rotten patterns.

Cultural centres denying the essence of their existence.

Still growing blocade creative ambitions’ constructive realization.

Everything that reflects extraordinariness

in the way of thinking and acting

is dangerous to the power, the church and the crowd

that perfectly sunk into apathetic nothingness controlled by paper god.

Paradox reached an apogee but a need to create will defend itself.

 

BENY HILL XVI WILL ALSO BITE THE DUST

Collective amok, media hypnosis.

Dejection on the face of anonymous crowd.

Pandemy of sadness.

Uplands of inconceivable moods.

Smiling muzzles of icons traders.

When he was suffering they were applauding.

When he was dying they naively believed in his eternal life.

Old man has gone.

I did not shed any fucking tear and my indifference

nailed one more nail to his coffin.

GEOGHAN`S SYNDROME

Godly parasite abusing confidence performing a pathological deed.

Faster breath, sweat running down his body.

Cassock stained by sperm. Cry of an abused child.

Painful “memento” for the rest of his life.

There is only one way to punish the motherfucker.

Necessary good – castration.

 

… FOR A SOON HEART ATTACK OF ALL

FUCKED UP BRAINHEADS WE ASK YOU LORD

A few years ago a prick on the cross offended

a bunch of oversensitive cunts.

The effect of warped interpretation – first artist lawsuit in Poland.

Bullshits about offence of religious feelings are still actual.

Selectivity and control at the stage of art creation is

an example of a religious thought retardation.

 

S.A.T.A.N`S PRAYER

God bless all motherfuckers living on the earth.

Without them punkrock bands’ anger

would not have any right of existence.

Make them persevere in what they do.

Have them in Your care.

 

PATRIOTIC CARCASS VERSUS INCURABLE IDIOSYNCRASY

Fuck off from me motherfuckers.

Shove your patriotic rap up your ass.

I don`t give a shit about it.

God, honor and motherland sound like the worst insult in my ear.

Like a damnation of healthy reason and sensibility.

I know well that your fucked up dance with flag to the rhythm

of a national hymn will last.

S.a.t.a.n will put unlocked grenades up your ass.

Fuck off and die !!!

 

S.A.T.A.N MANIFESTO
Part I.

Do you feel an imperishable need to smash reality ?

If so then throw what will in direction

of objects that give rise to your hatred.

Do you still want to tell bullshits that it’s impossible

to achieve anything through playing music and screaming ?

Do it and we will tell you that it`s fucking bullshit !!!

Part II.

Every time we fall from strength we feel like newborns.

Even the awareness that our actual blows will not reach

their aim is not disturbing because

s.a.t.a.n`s imagination inflicts them anyway.

This fact gives us fucking pleasure

and it causes that we press more fucking stronger.

Part III.

These couple of minutes of noise are a whole eternity.

A form of attack is meaningless.

What matters is the power which the blows carry with themselves.

 

Polish Version

INTRO

Nie zachwycaj się jadem i wkurwieniem tworzonym przez s.a.t.a.n.a ,

bo to tak jakby dziękować skurwielom,

którzy zainspirowali nas do ekspresji przepełnionej agresją.

 

KOLEJNY RAZ

Wkurwienie znowu daje o sobie znać.

Z chęcią rozjebałbym ich prawicowe łby.

Koryto pod ryjem zjebów, patrioto-katoli

przelewa się od ich chciwości.

Patrząc na gówno toczące się z ich ust,

 znowu naciskam spust wkurwienia.

Kule argumentów s.a.t.a.n.a nie trafią

w tępe chciwe łby buraków.

Krucyfiksy na twarzach, religijna cenzura.
Obłęd !!!

Kolejny tekst o politykach.

Kolejny raz bluzgi, rozpierdalająca bezsilność.

 

GŁOWA TY CHUJU

Szkoły stworzone po to, aby urabiać

według przesiąkniętych pleśnią wzorców.

Domy kultury przeczące istocie swojego istnienia.

Postępująca blokada konstruktywnego

urzeczywistniania twórczych aspiracji.

Wszystko co odzwierciedla nieprzeciętność

w sposobie myślenia i działania

jest niebezpieczne dla władzy, kościoła i tłumu,

który wrósł na dobre w apatyczną nicość

napędzaną przez papierowego bożka.

Kula w łeb elicie zjebanych mózgów, której przeszkadza to,

że ktoś chce się samorealizować.

Paradoks sięgnął apogeum,

ale chęć tworzenia obroni się sama.

 

BENY HILL XVI TEŻ PÓJDZIE DO PIACHU

Zbiorowy amok. medialna hipnoza.

Przygnębienie na twarzy bezimiennego tłumu.

Pandemia smutku.

Wyżyny niepojętych nastrojów.

Uśmiechnięte mordy handlarzy ikonami.

Kiedy cierpiał bili brawo.

Kiedy umierał naiwnie wierzyli, że będzie żyć wiecznie.

Odszedł starzec, który nie był pępkiem świata.

Nie uroniłem żadnej pierdolonej łzy, a moja obojętność

przybiła jeszcze jeden gwóźdź do jego trumny.

 

SYNDROM GEOGHANA

Bogobojny pasożyt wykorzystując zaufanie

dokonuje patologicznego czynu.

Przyspieszony oddech. Pot spływający po ciele skurwiela.

Splamiona sperma sutanna. Płacz wykorzystanego dziecka.

Bolesna „pamiątka” na całe życie.

Jedyne wyjście by ukarać skurwiela to dobro konieczne – kastracja.

O PRZYŚPIESZONY ZAWAŁ SERCA DLA WSZYSTKICH

POKURWIEŃCÓW PROSIMY CIĘ PANIE.

Kilka lat temu kutas na krzyżu obraził

bandę przewrażliwionych pizd.

Efekt wypaczonej interpretacji –

pierwszy proces artysty w Polsce.

Brednie o obrazie uczuć religijnych nie tracą na aktualności.

Wybiórczość i kontrola na etapie kreowania sztuki

to przykład religijnego uwstecznienia myślowego.

 

MODLITWA S.A.T.A.N.A

Boże pobłogosław wszystkich skurwysynów żyjących na ziemii.

Bez nich wkurwienie pankowych kapel nie miałoby racji bytu.

Spraw by wytrwali w tym co czynią.

Miej ich w swojej opiece.

 

PATRIOTYCZNE ŚCIERWO VS. NIEULECZALNA IDIOSYNKRAZJA.

Odpierdolcie się ode mnie skurwysyny.

Wsadźcie sobie w dupę waszą patriotyczna gadkę.

Gówno mnie to obchodzi.

Bóg, honor i ojczyzna brzmi w moich uszach jak najgorsza obelga.

Jak przekleństwo zdrowego rozsądku, rozumu i wrażliwości.

Dobrze wiem ze wasz popierdolony taniec z flagą w ręce

w rytm hymnu narodowego będzie trwał nadal.

S.a.t.a.n wsadzi wam w gardła odbezpieczone granaty.

Odpierdolcie się i zdychajcie.

 

S.P.P.P.

Sugestia płynąca z ekranu wzmaga potrzebę spróbowania metod,

które przyniosły szczęście innym.

50 kalorii dziennie to droga do idealnej sylwetki.

Zarzuć procha, potnij sobie pysk skalpelem.

Sterydy. Bulimia. Anorektyczny Auschwitz.

Patologiczne postrzeganie piękna,

zabija prawdziwe piękno człowieka.

 

MAłO ODKRYWCZE KONKLUZJE.

Osoba wierząca porozmawia z Tobą jak człowiek,

a katol zarzyga twój odmienny punkt widzenia,

żółcią pełną religijnego ograniczenia.

Kościół to zjebana instytucja,

ale wiara to nie zawsze cela otoczona myślowymi kratami.

Oto mało odkrywcze konkluzje s.a.t.a.n.a !!!

S.A.T.A.N MANIFESTO

I.

Czy odczuwasz niezniszczalną potrzebę

rozpierdolenia rzeczywistości ?

Jeśli tak to napierdalaj czym się da

w obiekty rodzące twoją nienawiść.

Chcesz nadal pierdolić o tym, że graniem muzyki

i wrzaskiem niczego nie można osiągnąć ?

Rób to a my ci powiemy, że to jebana bzdura.

II.

Za każdym razem opadając z sil

czujemy się jak nowo narodzeni.

Nie przeszkadza nawet świadomość tego,

że ciosy nie dosięgną celu,

bo wyobraźnia s.a.t.a.n.a sprawia, że tak właśnie się dzieje.

Fakt ten dostarcza nam kurewskiej przyjemności i sprawia,

że napierdalamy jeszcze mocniej.

III.

Te kilka minut miazgi to cała wieczność.

Forma ataku nie ma znaczenia.

Liczy się moc jaka niesie za sobą uderzenie.

*****************************

Advertisements